تام تجهیز اسپادانا
نام کسب و کارتام تجهیز اسپادانا
توضیحاتشرکت تام تجهیز اسپادانا ارائه دهنده خدمات طراحی، مهندسی و ساخت و نصب انواع سازه های فلزی پیچ و مهره ای و جوشی می باشد. خدمات ساخت و نصب انواع سازه های فلزی پیچ و مهره ای و جوشی : انواع سازه های ...