توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران ظرفیت100 تا 31750 کیلوگرم در ساعت نوع مشعل هاپرمیکس 3 Set Control افزایش راندمان بااستفاده از رکوپراتور [{moravede}]...