مبتکران دانش آتین
نام کسب و کارمبتکران دانش آتین
توضیحاتدرباره سوییچ هوشمند قابل نصل بر روی انواع درب چوبی و فلزی این سیستم قابلیت نصب بر روی انواع درب های چوبی و فلزی را دارد و به عنوان کلید الکترونیکی هوشمند و ریموت کنترل. جعبه الکترونیکی و هوشمند که...