مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
سیمان پرتلند مرکب سیمان پرتلند مرکب
سيمان بجنورد
نام کسب و کارسيمان بجنورد
توضیحاتجزئیات محصول نوعسیمان کامپوزیت پرتلند نام برندبجنورد مبدا کالاایران کاربردتهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پرتلند تیپ 325-1 بکار می رود [{moravede}]...
سیمان تیپ 5-آنتی سولفات سیمان تیپ 5-آنتی سولفات
سيمان بجنورد
نام کسب و کارسيمان بجنورد
توضیحاتجزئیات محصول ویژگیضد سولفات رنگخاکستری نام برندسیمان بجنورد مبدا کالاایران انبساط سولفاتی14 روزه اتوکلاوبسیار پایین مقاومت فشاریبالا [{moravede}]...
سیمان تیپ 525-1 سیمان تیپ 525-1
سيمان بجنورد
نام کسب و کارسيمان بجنورد
توضیحاتجزئیات محصول شماره تعرفه/ کد HS25232900 میزان قدرت (Mpa)52.5R حرارت هیدراتاسیونحرارت متوسط نوعسیمان سد رنگخاکستری نام برندبجنورد مبدا کالاایران سخت شوندگیزود سخت شونده [{moravede}]...
سیمان تیپ 2 (M 500) سیمان تیپ 2 (M 500)
سيمان بجنورد
نام کسب و کارسيمان بجنورد
توضیحاتجزئیات محصول شماره تعرفه/ کد HS25232900 حرارت هیدراتاسیونحرارت متوسط ویژگیضد سولفات شماره مدلM 500 نام برندبجنورد مبدا کالاایران [{moravede}]...
ثبت نام کنید