مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
سیمان کلینکر، ضد سولفات سیمان نهاوند تیپ 5 سیمان کلینکر، ضد سولفات سیمان نهاوند تیپ 5
سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول نوعکلینکر شماره مدل5 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران توضیحات اخذ 30% پیش پرداخت، مابقی در قبال تحویل اسناد در روی عرشه کشتی نرخ FOBبه دلار: 25 [{moravede}]...
سیمان کلینکر (پرتلند معمولی) سیمان نهاوند تیپ 2 سیمان کلینکر (پرتلند معمولی) سیمان نهاوند تیپ 2
سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول نوعکلینکر شماره مدل2 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران توضیحات اخذ 30% پیش پرداخت، مابقی در قبال تحویل اسناد در روی عرشه کشتی نرخ FOBبه دلار: 23 [{moravede}]...
سیمان کلینکر (پرتلند معمولی) سیمان نهاوند تیپ 425 -1 سیمان کلینکر (پرتلند معمولی) سیمان نهاوند تیپ 425 -1
سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول نوعکلینکر شماره مدل1-425 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران توضیحات اخذ 30% پیش پرداخت، مابقی در قبال تحویل اسناد در روی عرشه کشتی نرخ FOBبه دلار: 23 [{moravede}]...
سیمان ضد سولفات، مناسب برای هوای گرم و بتن ریزی های حجیم، مقاومت زیاد در محیط های خورنده سیمان نهاوند تیپ 5 سیمان ضد سولفات، مناسب برای هوای گرم و بتن ریزی های حجیم، مقاومت زیاد در محیط های خورنده سیمان نهاوند تیپ 5
سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول حرارت هیدراتاسیونهیدراتاسیون پایین ویژگیضد سولفات شماره مدل5 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران کاربردمناسب برای بتن ریزی در هوای گرم مقاومت در محیط های خورندهزیاد یون ها...
سیمان پرتلند اصلاح شده، با مقاومت متوسط در محیط های خورنده، مناسب برای بتن ریزی در هوای نسبتاً گرم سیمان نهاوند تیپ 2 سیمان پرتلند اصلاح شده، با مقاومت متوسط در محیط های خورنده، مناسب برای بتن ریزی در هوای نسبتاً گرم سیمان نهاوند تیپ 2
سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول حرارت هیدراتاسیونحرارت متوسط شماره مدل2 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران کاربردمناسب برای بتن ریزی در هوای نسبتاً گرم مقاومت در محیط های خورندهمتوسط یون های سولفات و کلرد...
سیمان پرتلند عادی با مقاومت اولیه و نهایی بالا، مناسب برای سازه های بتنی مسلح و غیر مسلح، سیمان نهاوند تیپ 425 -1 سیمان پرتلند عادی با مقاومت اولیه و نهایی بالا، مناسب برای سازه های بتنی مسلح و غیر مسلح، سیمان نهاوند تیپ 425 -1
سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل1-425 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران میزان حرارت هیدراتاسیونبالا ویژگیافزایش دوام بتن، افزایش سرعت عمل در ساخت و ساز، افزایش دما در بتن ریزی های حجیم توضیحات ا...
ثبت نام کنید