بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتژل سیم سیلور ، ژل پاک کننده استیل  شرکت سیم سیلور مفتخر است محصول خود با برند سیم سیلور )Seam silver( را جهت برطرف کردن آلودگی های سطح استیل معرفی کند. این محصول کاملا ایرانی و تولید شده در شرکت س...