به آزما سکو
نام کسب و کاربه آزما سکو
توضیحاتشرکت به آزما سكو پيشرو در طراحی و ساخت انواع سکوی آزمايشگاهی افتخار دارد با استفاده از سابقه طولانی کارشناسان خود که آگاهی کامل به استاندارد های آزمایشگاهی ( GLP ) را دارا هستند و طراحی آزمايشگاهی را ...