سیالات حفاری پارس
نام کسب و کارسیالات حفاری پارس
توضیحاتمحلول مانع زنگ زدگی ، محصولی از سیالات حفاری پارس جهت جلوگیری از رنگ زدن و خوردگی فلزات و اقلام آنها میباشد. کاربرد مانع زنگ زدگی : در صنایع نفت و گاز از خوردگی محافظت می کند. این محصول در سی...