مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
کلمپ تعمیراتی سه فکی استیل (سیال کاران کویر یزد) کلمپ تعمیراتی سه فکی استیل (سیال کاران کویر یزد)
سیال کاران کویر یزد
نام کسب و کارسیال کاران کویر یزد
توضیحاتکلمپ تعمیراتی سه فکی با تلرانس رنج کارگیری 35 میلیمتر در قطر (OD) لوله (RC3) جهت لوله های از قطر 700 الی 2000 میلیمتر فشار قابل تحمل از قطر 700 الی 1000 میلیمتر 8 بار فشار قابل تحمل از قطر ...
کلمپ تک فکی استیل (سیال کاران کویر یزد) کلمپ تک فکی استیل (سیال کاران کویر یزد)
سیال کاران کویر یزد
نام کسب و کارسیال کاران کویر یزد
توضیحاتکلمپ تک فکی استیل جهت ترمیم و رفع اتفاق بر روی لوله کلمپ تعمیراتی  (Repairing Clamp)1 کلمپ تعمیراتی تک فکی با تلرانس رنج کارگیر 13 میلیمتر در قطر (OD)  لوله (RC1) جهت لوله های از قطر 50 الی...
کلمپ دو فکی استیل ( سیال کاران کویر یزد ) کلمپ دو فکی استیل ( سیال کاران کویر یزد )
سیال کاران کویر یزد
نام کسب و کارسیال کاران کویر یزد
توضیحاتکلمپ دو فکی استیل کلمپ تعمیراتی دو فکی با تلرانس رنج کارگیر 25 میلیمتر در قطر ( OD) لوله (RC2) جهت لوله های ازقطر 200 الی 800 میلیمتر فشار قابل تحمل از قطر 200 الی 450 میلیمتر 12 بار و از ق...
آشغالگیر مکانیکی تمام استیل ( سیال کاران کویر یزد ) آشغالگیر مکانیکی تمام استیل ( سیال کاران کویر یزد )
سیال کاران کویر یزد
نام کسب و کارسیال کاران کویر یزد
توضیحاتآشغالگیر مکانیکی ( سیال کاران کویر یزد ) جهت جمع آوری آشغال در مسیر ورودی کانالهای فاضلاب کلیه قطعات بدنه از جنس استنلس استیل می باشد....
جعبه کلمپ اضطراری (سیال کاران کویر یزد) جعبه کلمپ اضطراری (سیال کاران کویر یزد)
سیال کاران کویر یزد
نام کسب و کارسیال کاران کویر یزد
توضیحاتجعبه کلمپ اضطراری  جعبه کلمپ تعمیراتی اضطراری با تلرانس رنج کارگیر بین 20 تا 50 میلیمتر در قطر(OD) لوله (RCN-600) جهت لوله های ازقطر 213 الی 670 میلیمتر فشار قابل تحمل در اقطار مختلف 10 بار...
آب بند مانشون (سیال کاران کویر یزد) آب بند مانشون (سیال کاران کویر یزد)
سیال کاران کویر یزد
نام کسب و کارسیال کاران کویر یزد
توضیحاتآب بند مانشون جهت آببندی واشر مانشون و کوپلینگ استفاده میگردد. جهت رفع نشتی مانشون نیازی به قطعی آب و تعویض مانشون نمی باشد. جهت لوله های از قطر 80 الی 500 میلیمتر فشار قابل تحمل 8 بار م...
کلمپ استیل (سیال کاران کویر یزد) کلمپ استیل (سیال کاران کویر یزد)
سیال کاران کویر یزد
نام کسب و کارسیال کاران کویر یزد
توضیحاتکلمپ استیل ( سیال کاران کویر یزد ) کلمپ تعمیراتی تک فکی با تلرانس رنج کارگیر 13 میلیمتر در قطر (OD) لوله (RC1) جهت لوله های ازقطر 50 الی 250 میلیمتر فشار قابل تحمل  16 بار موارد استفاده ...
ثبت نام کنید