صنایع اشتعال اراک
نام کسب و کارصنایع اشتعال اراک
توضیحاتمشعل پرشرجت مدولار دوگانه سوز گاز و گازوئیل با سیستم اتوماسیون BURNER TRONIC BT300 محصولی از شرکت صنایع اشتعال اراک میباشد. ویژگی های منحصر بفرد مشعل پرشرجت مدولار دوگانه سوز گاز : عملکرد سیستم ...