اوس سينا
نام کسب و کاراوس سينا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلAST-3000 مبدا کالاایران نام برنداوس سينا کاربردکنترل سیگنالECG بصورت باسیم (Wire) و بدون سیم (Wireless) با تکنولوژی حفاظت در برابر نویزهای محیطی، نمایش سیگنال ECG با کیفی...