نانو شرق ابزار توس
نام کسب و کارنانو شرق ابزار توس
توضیحاتسیستم شبیه ساز نور خورشید شرکت نانو شات (NanoSAT-IIIS-200 ) بر اساس استفاده از منابع نوری LEDها در کنار لامپ زنون و با هدف ایجاد طیف­های تابشی مشابه طیف­­ های متنوع خورشید طراحی و ساخته شده است تا بر ...