مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
فروش دستگاه هواشوی آب (air washer) فروش دستگاه هواشوی آب (air washer)
اصفهان دما
نام کسب و کاراصفهان دما
توضیحاتدر دستگاه هواشوی آب توسط افشانک های مخصوص به صورت پودر در مسیر عبور هوا از دستگاه پاشیده شده و دستگاه ضمن عبور از دستگاه هم شستشو داده می شود و هم دمای آن کاهش می یابد که این کاهش دمای هوا به علت تبخی...
طراحی و مهندسی پکیج خنک کننده (سیستم های برودتی) طراحی و مهندسی پکیج خنک کننده (سیستم های برودتی)
تولیدی کولر هوائی آبان شیراز
نام کسب و کارتولیدی کولر هوائی آبان شیراز
توضیحاتطراحی و مهندسی پکیج خنک کننده متناسب با نیاز مشتری انجام می گیرد, شرکت کولر هوایی آبان ، قادر به اجرای کامل پروژه های پکیج خنک سازی است که شامل خدمات زیر می باشد. خدمات پروژه پکیج خنک کننده : طر...
ثبت نام کنید