الکترونیکی بردهای هوشمند ایرانیان
نام کسب و کارالکترونیکی بردهای هوشمند ایرانیان
توضیحاتدستگاه سیستم واحد ارتباط راه دور (پایانه ارتباطی راه دور) یکی از اجزاء یک سیستم کنترل توزیع شده یا اسکادا می‌باشد که اطلاعات اندازه گیری شده را به سیستم مرکزی منتقل می‌کند و از طریق پیام‌های دریافتی ا...