مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
سیستم هوارسان تنفسی DUCT ECO ( بدون نياز به هواي فشرده و يا دمنده ) سیستم هوارسان تنفسی DUCT ECO ( بدون نياز به هواي فشرده و يا دمنده )
شركت ايمن تهران
نام کسب و کارشركت ايمن تهران
توضیحاتسیستم هوارسان DUCT ECO  ـ  برای ورود و کار در فضاهاي محصور و بسته (Confined Spaces) از قبيل مخازن،‌ چاه ها و چاهک های شير گاز و يا مخابراتی،‌ سيستم های فاضلاب و يا هر محفظه ای نيم بسته يا بسته ای که ا...
دستگاه پشتیبانی کننده سیستم های هوارسان دائم RL4603 مدل دستگاه پشتیبانی کننده سیستم های هوارسان دائم RL4603 مدل
شركت ايمن تهران
نام کسب و کارشركت ايمن تهران
توضیحاتدستگاه پشتیبانی کننده سیستم های هوارسان دائم مدل RL4603 اين دستگاه بعنوان واسط بين مخزن هوای فشرده تأمين شده توسط يک کمپرسور صنعتي و هر نوع سيستم هوارسان دائم قرار می گيرد و نقش آن تعديل فشار، پالا...
ثبت نام کنید