شركت ايمن تهران
نام کسب و کارشركت ايمن تهران
توضیحاتسیستم پالایشگر تنفسی (Turbine) برای تامين آسايش شاغلين در هنگام استفاده طولاني از تجهيزات تنفسی فيلتردار که از  فيلترهای پيچی (Screwfilter) بزرگ استفاده می کنند ساخته شده اند. اين سيستم ها دارای يك پم...