صنایع داتیس انرژی
نام کسب و کارصنایع داتیس انرژی
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران شماره مدلDV15 نام برندداتیس انرژی انجام آزمایشاتبا میرا کننده روغنی یا بدون آن اندازه گیری دامنه ارتعاشاتانکودر موتور جهت ایجاد ارتعاش اجباریDC ...