شرکت پوشش سلولزی و الیافی تات - سیلک تات
نام کسب و کارشرکت پوشش سلولزی و الیافی تات - سیلک تات
توضیحاتخواص عایق دیوار غیر قابل اشتعال عدم ترک خوردگی عایق صوت و رطوبت فاقد بوهای حساسیت زا اجرای سریع و آسان قابلیت ترمیم و انعطاف بدون نیاز به زیرسازی مقاوم در برابر ضربه کاهش بازتاب ن...