کیمیا تهران اسید
نام کسب و کارکیمیا تهران اسید
توضیحاتجزئیات محصول نام برندکیمیا تهران اسید مبدا کالاایران نوع گریدگرید صنعتی کاربردجاذب آب، الکل،فنول ها،آمین ها و... مزایاغیر سمی و غیر قابل اشتعال و واکنش ناپذیر رنگ های موجودسفید، آبی ، نارن...