سيمان پارسوماش اهواز
نام کسب و کارسيمان پارسوماش اهواز
توضیحاتجزئیات محصول نام برندپارسوماش اهواز شکلپودری مبدا کالاایران سایز دانه45 > میکرون رنگبندیسفید کاربردگل حفاری، فولاد سازی، صنایع رنگ، صنایع دارویی و بهداشتی، لاستیک سازی، روکش کابل، لوله ...