صنایع سیمان زابل
نام کسب و کارصنایع سیمان زابل
توضیحاتجزئیات محصول نوعسیمان سیلیکات/پرتلند رنگسفید نام برندسیمان زابل مبدا کالاایران ماده خام اصلیسیلیکات تیپ2 استانداردISO10002, ISO18001, ISO9001, ISO14001 [{moravede}]...