سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل1-425 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران میزان حرارت هیدراتاسیونبالا ویژگیافزایش دوام بتن، افزایش سرعت عمل در ساخت و ساز، افزایش دما در بتن ریزی های حجیم توضیحات ا...