سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول حرارت هیدراتاسیونهیدراتاسیون پایین ویژگیضد سولفات شماره مدل5 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران کاربردمناسب برای بتن ریزی در هوای گرم مقاومت در محیط های خورندهزیاد یون ها...