صنایع سیمان زابل
نام کسب و کارصنایع سیمان زابل
توضیحاتجزئیات محصول نوعسیمان پرتلند پوزولانی نام برندسیمان زابل مبدا کالاایران ماده خام اصلیسیلیکات استانداردISO10002, ISO18001, ISO9001, ISO14001 [{moravede}]...