صنايع سيمان سامان غرب
نام کسب و کارصنايع سيمان سامان غرب
توضیحاتجزئیات محصول نام برندسیمان سامان غرب مبدا کالاایران انبساط اتوکلاو0.07% مقاومت فشاری 3 روزه (kg/cm2)320 بلین (cm2/g)3200 گیرش ابتدایی (min)110 گیرش نهایی (min)240 وزن (kg)50 تیپ2 ...