صنايع سيمان سامان غرب
نام کسب و کارصنايع سيمان سامان غرب
توضیحاتجزئیات محصول نام برندسیمان سامان غرب مبدا کالاایران انبساط اتوکلاو0.05% مقاومت فشاری 3 روزه (kg/cm2)230 بلین (cm2/g)3400 گیرش ابتدایی (min)130 گیرش نهایی (min)270 وزن (kg)50 تیپ5 ...