مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
سیمان کلینکر، ضد سولفات سیمان نهاوند تیپ 5 سیمان کلینکر، ضد سولفات سیمان نهاوند تیپ 5
سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول نوعکلینکر شماره مدل5 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران توضیحات اخذ 30% پیش پرداخت، مابقی در قبال تحویل اسناد در روی عرشه کشتی نرخ FOBبه دلار: 25 [{moravede}]...
سیمان کلینکر (پرتلند معمولی) سیمان نهاوند تیپ 2 سیمان کلینکر (پرتلند معمولی) سیمان نهاوند تیپ 2
سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول نوعکلینکر شماره مدل2 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران توضیحات اخذ 30% پیش پرداخت، مابقی در قبال تحویل اسناد در روی عرشه کشتی نرخ FOBبه دلار: 23 [{moravede}]...
سیمان کلینکر (پرتلند معمولی) سیمان نهاوند تیپ 425 -1 سیمان کلینکر (پرتلند معمولی) سیمان نهاوند تیپ 425 -1
سيمان نهاوند
نام کسب و کارسيمان نهاوند
توضیحاتجزئیات محصول نوعکلینکر شماره مدل1-425 نام برندسیمان نهاوند مبدا کالاایران توضیحات اخذ 30% پیش پرداخت، مابقی در قبال تحویل اسناد در روی عرشه کشتی نرخ FOBبه دلار: 23 [{moravede}]...
ثبت نام کنید