مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
پودر گچ پاششی سفید رنگ، با گیرایش اولیه 120 تا 150 دقیقه، جهت گچکاری دیوار بتنی و سیمانی، در وزن های مختلف سیمین پودر گچ پاششی سفید رنگ، با گیرایش اولیه 120 تا 150 دقیقه، جهت گچکاری دیوار بتنی و سیمانی، در وزن های مختلف سیمین
گچ سیمین سمنان
نام کسب و کارگچ سیمین سمنان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندسیمین مبدا کالاایران سایزبر اساس سفارش مشتری وزنکیسه های 25 و30 و 40 کیلویی گیرایش اولیه120-150 دقیقه رنگبندیسفید توضیحات مخصوص گچ کاری روی دیوارهای سیمانی (دیوار ب...
پودر گچ گیپتون سفید رنگ، با گیرایش اولیه 8 دقیقه، جهت پوشش سطوح بتنی و سیمانی، در وزن های مختلف سیمین پودر گچ گیپتون سفید رنگ، با گیرایش اولیه 8 دقیقه، جهت پوشش سطوح بتنی و سیمانی، در وزن های مختلف سیمین
گچ سیمین سمنان
نام کسب و کارگچ سیمین سمنان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندسیمین مبدا کالاایران سایزبر اساس سفارش مشتری وزنکیسه های 25 و30 و 40 کیلویی گیرایش اولیه8 دقیقه رنگبندیسفید توضیحات گچ گیپتون برای پوشش های سطوح بتنی بکار میرود و د...
پودر گچ ساتن سفید رنگ، با گیرایش اولیه 120 تا 150 دقیقه و چسبندگی بالا، جهت پوشش شکاف و عیوب سطوح، در وزن های مختلف سیمین پودر گچ ساتن سفید رنگ، با گیرایش اولیه 120 تا 150 دقیقه و چسبندگی بالا، جهت پوشش شکاف و عیوب سطوح، در وزن های مختلف سیمین
گچ سیمین سمنان
نام کسب و کارگچ سیمین سمنان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندسیمین مبدا کالاایران سایزبر اساس سفارش مشتری وزنکیسه های 25 و30 و 40 کیلویی گیرایش اولیه120-150 دقیقه رنگبندیسفید توضیحات قابل استفاده بر روی سطوح بتنی خشک، بتن ه...
پودر گچ سیوا سفید رنگ، سبک، مقاوم در برابر ضربه، پوشش سطوح صاف و بتنی، عایق حرارتی و صوتی، با گیرایش اولیه 90 تا 120 دقیقه، در وزن های مختلف سیمین پودر گچ سیوا سفید رنگ، سبک، مقاوم در برابر ضربه، پوشش سطوح صاف و بتنی، عایق حرارتی و صوتی، با گیرایش اولیه 90 تا 120 دقیقه، در وزن های مختلف سیمین
گچ سیمین سمنان
نام کسب و کارگچ سیمین سمنان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندسیمین مبدا کالاایران سایزبر اساس سفارش مشتری وزنکیسه های 25 و30 و 40 کیلویی گیرایش اولیه90-120 دقیقه و بنا به سفارش مشتری متغیر رنگبندیسفید توضیحات       قابلیت ا...
ثبت نام کنید