تزئینات دانش
نام کسب و کارتزئینات دانش
توضیحاتفروش انبوه سازه های غیرکناف F , I , U درای وال (dry wall) ورق F47 در ضخامت های 50 و 60 ورق L25 در ضخامت های 50 و 60 ورق U36 در ضخامت های 50 و 60 L24 ( نبشی آرمسترانگ ) سیم آویز ( 20 ، 3...