صنایع مفتولی زنجان
نام کسب و کارصنایع مفتولی زنجان
توضیحاتسیم جوشکاری زیرپودری قابل استفاده برای روش های : نیمه خودکار، خودکار و ماشینی با استاندارد S2/EL12 قابلیت های سیم جوشکاری زیرپودری : جوشکاری بدون دود و تشعشع کیفیت بالای جوش جوش با سطح ...