صنایع مفتولی زنجان
نام کسب و کارصنایع مفتولی زنجان
توضیحاتسیم جوشکاری با گاز محافظ در نوع سیم جوش Co2 و سیم جوشCO2-SG3 می باشد. سیم جوش میگ/مگ برای فولاد های معمولی ساختمانی سوله سازی و فولادهای لوله با استفاده از گاز co2 بکار می رود که به صورت مسوار و کن...