سیم وکابل یاسین
نام کسب و کارسیم وکابل یاسین
توضیحاتتوزیع و پخش انواع کابل مخابراتی انواع کابل زوجی ۲ زوج تا ۲۰۰ زوج کابل زمینی و هوایی کابل فویل دار کابل شیلد و فویل ***********************...