شرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا
نام کسب و کارشرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا
توضیحاتسیناکورکومین شکل دارويی : کپسول ژلاتينی نرم ترکيب دارويی : سیناکورکومین 40 : هر کپسول حاوي 40 ميلي گرم کورکومين نانوميسلي سیناکورکومین 80 : هر کپسول حاوي 80 ميلي گرم کورکومين نانوميسلي ...