سیاست گذاری داده محور کسب و کار آکام
نام کسب و کارسیاست گذاری داده محور کسب و کار آکام
توضیحاتسینی فرمان خودرو (غذا و لپتاپ) برای کسانیکه در سفرهای طولانی کارهایشان را در ماشین انجام می دهند بسیار عالیست. سینی خودرو هدیه ای مناسب برای مسافران همیشگی (دائم السفرها) کامیون سواران، ماشین باز ه...