شرکت داروسازی روناک دارو
نام کسب و کارشرکت داروسازی روناک دارو
توضیحاتسیپروکس 200 میلی گرم نام ژنریک دارو : سیپروفلوکساسین مصرف در حاملگی : C اشکال دارویی : ویال200mg/20 ml   محلول جهت تزریق وریدی ...