پندار کارآمد صنعت آریا - پکصا
نام کسب و کارپندار کارآمد صنعت آریا - پکصا
توضیحاتسیکلون-هاپر ها سیستم های جمع آوری کننده ذرات مبتنی بر نیروی گریز از مرکز هستند که از اثر گردبادی برای جدا کردن ذرات غبار از جریان گاز استفاده می کنند. در یک سیکلون معمولی ، جریان گاز حاوی غبار با ز...