شرکت بهینه پردازش آرمان
نام کسب و کارشرکت بهینه پردازش آرمان
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTS600 نام برندABPVibro مبدا کالاایران مشخصات خروجی (1)دو سیگنال سینوسی با فرکانسهای 1HZ تا 1KHz و دامنه های 1m/s2 تا 250 m/s2 مشخصات خروجی (2)یک سیگنال مربعی با فرکانس ...