بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتشارژ گاز خلوص بالا ، بالن صنعت شرکت بالن صنعت عرضه کننده گاز هلیم و اواع گازهای فوق خالص و با کم ترین حد ناخالصی و کاملا تضمینی با گرید 5 و 6 در حجمهای 10،40 و 50 لیتری با فشار گاز 150 و 200 بار جه...