مراوده
بالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله ویژه آمفی تئاتر بالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله ویژه آمفی تئاتر
شرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
نام کسب و کارشرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
توضیحاتبالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله ویژه آمفی تئاتر (EHS–SL) -جهت کار در بالای صندلی های ثابت و سطوح شیب دار -وسیله ای کامل که با اضافه شدن پایه مخصوص به بالابرهای مدل EHS ، ضمن افزایش یک متر به ارتفاع آ...
بالابر نفربر هیدرولیکی چهار دکله چرخ خودرویی(EHFL) بالابر نفربر هیدرولیکی چهار دکله چرخ خودرویی(EHFL)
شرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
نام کسب و کارشرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
توضیحاتبالابر نفربر هیدرولیکی چهار دکله چرخ خودرویی (EHFL) -ارتفاع کاربردی تا ۲۰ متر و ظرفیت ۲۵۰ کیلوگرم -سامانه قدرت هیدرولیکی با برق تک فاز شهری یا باتری ۱۲ ولت -آمیزه ای از فولاد و آلومینیوم و استفاده ...
بالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله چرخ خودرویی بالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله چرخ خودرویی
شرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
نام کسب و کارشرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
توضیحاتبالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله چرخ خودرویی (EHL , EHL-T) بالابر نفربر با چرخ خودرویی و قابل یدک -ارتفاع کاربردی تا ۱۱ متر -سامانه قدرت هیدرولیکی با برق تک فاز شهری یا باتری -آمیزه ای از فولاد و آل...
بالابرنفربرهیدرولیکی دو دکله چرخ خودرویی وکارگاهی بالابرنفربرهیدرولیکی دو دکله چرخ خودرویی وکارگاهی
شرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
نام کسب و کارشرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
توضیحاتبالابر نفربر هیدرولیکی دو دکله چرخ خودرویی و کارگاهی(EHDL ,EHD) -ارتفاع کاربردی تا ۱۴ متر و ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم -سامانه قدرت هیدرولیکی با برق تک فاز شهری یا باتری ۱۲ ولت - آمیزه ای از فولاد و آلومینی...
بالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله چرخ کارگاهی بالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله چرخ کارگاهی
شرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
نام کسب و کارشرکت بالان صنعت (شعبه اصلی)
توضیحاتبالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله چرخ کارگاهی (EHS , EHS-C) -سامانه قدرت هیدرولیکی با برق تک فاز شهری یا باتری -آمیزه ای از فولاد و آلومینیوم و استفاده از قطعات استاندارد در ساخت -شامل یک دکل تلسکوپی ...
ثبت نام کنید