مراوده
شیر خودکار پلیمری در سایزهای مختلف (شرکت بذر افشان جم) شیر خودکار پلیمری در سایزهای مختلف (شرکت بذر افشان جم)
بذر افشان جم
نام کسب و کاربذر افشان جم
توضیحاتشیر خودکار پلیمری در سایزهای مختلف شیر خودکار پلیمری شرکت بذر افشان جم، در سیستم‌ های آبیاری بارانی کلاسیک استفاده می‌ شود. شیر خودکار پلی جم، در شرایط بد جوی و سخت‌ کاری، دارای عملکرد قابل اعتم...
رایزر پلیمری رایزر پلیمری "2 در سایز های مختلف
بذر افشان جم
نام کسب و کاربذر افشان جم
توضیحاترایزر پلیمری "2 در سایز های مختلف رایزر لوله ای عمودی است که بالای آن شیر خودکار و بست قلاب نصب میشود تا آبپاش روی آن نصب شود. رایزرهای تولید شده در شرکت بذر افشان جم از جنس پلیمری بوده و با توج...
ثبت نام کنید