مراوده
تولید جعبه غذا در اشکال و سایزهای مختلف برای حمل ظروف فومی و یا آلومینیومی تولید جعبه غذا در اشکال و سایزهای مختلف برای حمل ظروف فومی و یا آلومینیومی
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
نام کسب و کارصنایع چاپ و بسته بندی آروین
توضیحاتجعبه غذا در ابعاد و شکل های گوناگون در صنایع چاپ و بسته بندی آروین تولید می شود. انواعی از این جعبه غذا به صورت آماده موجود شده است که معمولا برای حمل ظروف فومی و یا آلومینیومی غذا استفاده می شوند. ...
کارتن سازی و تولید کارتن ساده  چند لایه سفید و قهوه ای شرکت ها کارتن سازی و تولید کارتن ساده چند لایه سفید و قهوه ای شرکت ها
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
نام کسب و کارصنایع چاپ و بسته بندی آروین
توضیحاتشرکت بسته بندی آروین در دپارتمان کارتن سازی ، تولید کارتن را برای شرکت ها و فروشگاه های اینترنتی به طور اختصاصی سازمان دهی کرده است. این شرکت با آشنایی کامل از زوایای پنهان و حساس تکنولوژیک، بسته بندی...
ثبت نام کنید