مراوده
پوشش سقف شیبدار شینگل کمبریج اکستریم ۵۰ پوشش سقف شیبدار شینگل کمبریج اکستریم ۵۰
شرکت بنـاداران عصر
نام کسب و کارشرکت بنـاداران عصر
توضیحاتپوشش سقف شیبدار شینگل دو لایه پشت چسب دار پشت چسبدار بودن آن ، در زاویه ۹/۵ تا ۹۰ درجه قابلیت اجرا دارد...
پوشش سقف شیبدار شینگل کمبریج اکستریم ۵۳ پوشش سقف شیبدار شینگل کمبریج اکستریم ۵۳
شرکت بنـاداران عصر
نام کسب و کارشرکت بنـاداران عصر
توضیحاتپوشش سقف شیبدار شینگل دولایه پشت چسبدار شرکت IKO (Cambridge Xtreme ۵۰(Harvard Slate پشت چسبدار بودن آن، در زاویه ۹/۵ تا ۹۰ درجه قابلیت اجرا دارد....
پوشش سقف شیبدار شینگل آرمورشیلد ۲۷ پوشش سقف شیبدار شینگل آرمورشیلد ۲۷
شرکت بنـاداران عصر
نام کسب و کارشرکت بنـاداران عصر
توضیحاتپوشش شینگل تک لایه پشت چسبدار (Armourshield ۲۷(Dual Brown پشت چسب دار بودن آن ، قابلیت اجرا در زاویه ۱۵ تا ۸۵ درجه ، تنوع رنگ، سبک بودن وزن آن...
ثبت نام کنید