شرکت بهداشت کار
نام کسب و کارشرکت بهداشت کار
توضیحاتشیر خشک فاسمیل های کلسیم به صورت سرد و گرم قابل استفاده میباشد. امروزه چاقی به عنوان یک معضل جهانی مطرح بوده و سالانه تعداد زیادی از افراد خصوصاً بزرگسالان به دلیل مصرف غذاهای پرکالری و ناسالم و عدم ...