شرکت بهکاک زرین
نام کسب و کارشرکت بهکاک زرین
توضیحاتشرکت بهکاک زرین در گام نخست با تولید شیرینی جات سنتی مخصوص با مغزی خرما توانست قابلیت خود را در براورده کردن نیاز مشتریان خود به نمایش بگذارد. از محصولات بهکاک زرین میتوان به شیرینی مخصوص سنتی با م...