مراوده
پیش فروش جوجه بوقلمون بیوتی درجه1 شرکت تدام رشد پایتخت پیش فروش جوجه بوقلمون بیوتی درجه1 شرکت تدام رشد پایتخت
شرکت تداوم رشد پایتخت
نام کسب و کارشرکت تداوم رشد پایتخت
توضیحاتجوجه بوقلمون بیوتی جوجه بوقلمون بیوتی از شرکت زرین بصورت تضمینی و درج در قرارداد پلمپ شرکتی و کارت بهداشتی 4 منفی ویژگی بیوتی درجه1: جثه درشت رنگ مایل به نارنجی چشمان درشت و رخشان نوک ضخیم و پر...
جوجه بوقلمون بیوتی6 سنگین در شرکت تداوم رشد پایتخت عمده-ارسال سراسری جوجه بوقلمون بیوتی6 سنگین در شرکت تداوم رشد پایتخت عمده-ارسال سراسری
شرکت تداوم رشد پایتخت
نام کسب و کارشرکت تداوم رشد پایتخت
توضیحات جوجه بوقلمون بیوتی 6 سنگین شرکت تداوم رشد پایتخت(ثبت555322) شغلی همیشگی و پرسود با 1.5ساعت کار روزانه و سود حداقل 55 تا 60 درصدی فرصت عالی پرورش و تولید برای بازار پرسود پاییز ایجاد سیکل پرورش و ...
جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی بیوتی سنگین-but6- ارسال سراسری جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی بیوتی سنگین-but6- ارسال سراسری
شرکت تداوم رشد پایتخت
نام کسب و کارشرکت تداوم رشد پایتخت
توضیحاتفرصت عالی تولید برای بازار پرسود پاییزویژگی بیوتی درجه1:جثه درشترنگ مایل به نارنجیچشمان درشت و رخشاننوک ضخیم و پررنگپای کلفت و مرطوبپر فعالیت ، بازیگوش و هوشیارپرخور و کنجکاومقاومت هیدراتی بالاعدم عفو...
ثبت نام کنید