شرکت تعاونی صنایع فلزی مبتکر
نام کسب و کارشرکت تعاونی صنایع فلزی مبتکر
توضیحاتتنور گازی مبتکر که الهام گرفته از روش پخت نان روستایی روی ساج میباشد، پخت انواع نان را در فضای منازل و با ساده ترین روش ممکن مهیا می نماید. تنور گازی مبتکر با طراحی جدید و استفاده از فناوری نوین ان...