مراوده
قرص ایبایوفن ال (ايبوپروفن لايزين) 400 میلی گرم قرص ایبایوفن ال (ايبوپروفن لايزين) 400 میلی گرم
شرکت توسعه صنعت شاری
نام کسب و کارشرکت توسعه صنعت شاری
توضیحاتقرص ایبایوفن ال 400 میلی گرم نام برند: ايبوپروفن لايزين® دوزها: 342 - 684 نام ژنریک: ايبوپروفن لايزين گروه فارماکوکنیک: ضد درد موارد مصرف قرص ایبایوفن ال : قرص ایبایوفن-ال برای درمان...
قرص زتروبایول (ازتیمایب) 10 میلی گرم قرص زتروبایول (ازتیمایب) 10 میلی گرم
شرکت توسعه صنعت شاری
نام کسب و کارشرکت توسعه صنعت شاری
توضیحاتقرص زتروبایول 10 میلی گرم نام ژنریک : ازتیمایب دوزها: 10 mg گروه فارماکوکنیک: پایین آورنده چربی دسته دارویی : کاهنده چربی خون موارد مصرف قرص زتروبایول : ازتیمایب: زتروبایول به صورت ت...
قرص سوفوسبوویر (سوفوویر) شاری 400 میلی گرم قرص سوفوسبوویر (سوفوویر) شاری 400 میلی گرم
شرکت توسعه صنعت شاری
نام کسب و کارشرکت توسعه صنعت شاری
توضیحاتقرص سوفوسبوویر (سوفوویر) شاری 400 میلی گرم نام برند : سوفوسبوویر نام تجاری : ®Sofovir Shari گروه فارماکوکنیک : ضد ويروس سیستمیک  اثرات فارماکولوژیک و مکانیسم اثر قرص سوفوسبوویر : سو...
ثبت نام کنید