شرکت توليدي صنعتي شيرين شهد دلوار
نام کسب و کارشرکت توليدي صنعتي شيرين شهد دلوار
توضیحاتتافی نوعی شیرینی است که با شکر کاراملیزاسیون شده یا ملاس(شربت اینورت ایجاد کرده)، همراه کره و گهگاه آرد درست میشود. صنایع غذایی شیرین شهد دلوار فعال در زمینه تولید انواع آبنبات مغزدار،تافی میوه ای ...