شرکت تولیدی بهسامان
نام کسب و کارشرکت تولیدی بهسامان
توضیحاتكود آلی ورمی كمپوست Vermicompost محصول شرکت تولیدی بهسامان (بزرگترین تولید كننده محصولات ورمی كمپوست) در انواع : رگولار Regular : كود پایه ، تامین كننده طیف وسیعی از نیازهای اولیه غذایی گیاهان ...