شرکت تولیدی شیر سازی سامین
نام کسب و کارشرکت تولیدی شیر سازی سامین
توضیحاتشیر فلکه کشویی یک شیر مسدود کننده است که برای دو حالت باز یا بسته مناسب میباشد. شیرفلکه ها در واقع ابزاری هستند که در صنعت جهت قطع یا ایجاد جریان سیال در درون لوله مورد استفاده قرار می گیرند. اص...